Photos » satellite » Satellite TrucksOutside of Stoutenburgh Gymnasium

Taken on: 2007-06-03 14:50:55
 « Previous    Album Index       Next »  

Photo by Doug Minor

See this photo on Flickr