Photos » Tags: satellite

IMG_1647.JPG
Satellite TrucksOutside of Stoutenburgh Gymnasium
Satellite Trucks Outside of Stoutenburgh Gymnasium
IMG_1593.JPG
Satellite Trucks Outside of Stoutenburgh Gymnasium