Photos » room » Sen. Joe Biden

Taken on: 2007-06-03 22:14:35
 « Previous    Album Index       Next »  

  

See this photo on Flickr