Photos » room » Sen. Joe Biden

Taken on: 2007-06-03 21:49:46
 « Previous    Album Index       Next »  

Photo by Doug Minor

See this photo on Flickr