Photos » brianwozniak » Gov. Mitt Romney - 10/4/07 at Saint Anselm College

Taken on: 2007-10-05 10:57:21
 « Previous    Album Index       Next »  

Photo by Brian Wozniak '09

See this photo on Flickr