Photos » brianwozniak » Gov. Mitt Romney

Taken on: 2007-10-05 10:43:48
 « Previous    Album Index       Next »  

Photo by Brian Wozniak '09

See this photo on Flickr